Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

0102 /03
04Układ kontrolujący klawiaturę dotykową TTP22906
070809

 1. #define SCL PC0
 2. #define SDO PC1
 3. #define scl0 PORTC &= ~(1 << SCL)
 4. #define scl1 PORTC |= (1 << SCL)
 5. DDRC = 0b11111101; // SDO wejście , reszta wyjście
 6. PORTC |=(1<<SDO); // rezystor podciągający 
 7. PORTC |=(1<<SCL); // ustawienie na wysoki poziom
 8.   while(1)
 9.     { 
 10.        scl1;
 11.        if ((PINC & (1 << SDO)) == 0) // linia SDO opadła
 12.           { 
 13.               while (!(PINC & (1 << SDO))); 
 14.                      // czekamy aż linia SDO podniesie do 1
 15.               klawisz = 0;
 16.                 for (i = 0; i < 16; i++) 
 17.                    { 
 18.                        scl0; 
 19.                        _delay_us(2); 
 20.                        if (!(PINC & (1 << SDO)) == 1) klawisz |= (1 << i); 
 21.                        scl1; 
 22.                        _delay_us(2); 
 23.                     }
 24.                _delay_ms(2); // Tout
 25.               rsInt(klawisz);rsPrint(" > ");
 26.               rsInt(PINC);rsPrint(" > ");
 27.               rsInt(++ile);rsNext;
 28.             }
 29. }

rsInt, rsPrint to są moje funkcje wyprowadzające dane przez UART. Wynik mamy z zmiennej klawisz, odpowiednie bity zostaną ustawione na 1. Bit0 odpowiada cyfrze 1, Bit15 odpowiada klawiszowi 16


Przebieg SPI

Obudowa i symbol zamiennika 8229BSF.
Układ występuje również w innych obudowach, tu jednak przedstawiam najbardziej popularną w handlu obudowę.


Przebieg SPI

Przebieg SPI


bez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń