Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

0102 /03
04Impulsator na jednym przerwaniu.06
070809

Rotor encoder impulsator

Schemat encodera

Wyjście B enkodera może by na innym dowolnym pinie, wymagane jest jedynie zmian pinu w algorytmie.


 1. /*
 2. wyjście impulsatora A do INT0 PORTD pin PD2
 3. wyjście impulsatora B do PORTD pin PD1
 4. Kompilowane i testowane na Atmega328P.
 5. Avr Studio 4.18
 6. Programator AVR Prog MKII
 7. */
 8. uint16_t licznik = 0x1000;  
 9. ISR (INT0_vect) //obsługa przerwania INT0 
 10.         // Linia 1   
 11.      if ((((PIND & 4)==4) & ((EICRA & 1) == 1 )) & ((PIND & 2)==0)) 
 12.                              {  EICRA &= ~(1 << ISC00); ++licznik; return;}
 13.         // Linia 2
 14.      if ((((PIND & 4)==0) & ((EICRA & 1) == 0 )) & ((PIND & 2)==2)) 
 15.                                {  EICRA |=  (1 << ISC00); ++licznik; return;}
 16.         // Linia 3        
 17.      if ((((PIND & 4)==4) & ((EICRA & 1) == 1 )) & ((PIND & 2)==2)) 
 18.                                {  EICRA &= ~(1 << ISC00); --licznik; return;}
 19.          // Linia 4 
 20.      if ((((PIND & 4)==0) & ((EICRA & 1) == 0 )) & ((PIND & 2)==0)) 
 21.                                  {  EICRA |=  (1 << ISC00); --licznik; return;}
 22. int main(void)
 23. {
 24.     DDRD = 0b11110000;     
 25.     DDRD &= ~(1 << 0); 
 26.     EICRA |=  (1 << ISC00);  
 27.     EICRA |=  (1 << ISC01);  
 28.     EIMSK |= (1 << INT0);    
 29.     sei();
 30.     while(1) {}
 31. }

Algorytm specjalnie tak napisałem bym mógł łatwo i obrazowo wytłumaczyć jak to działa. W necie można znaleść sporo przykładów na obsługę impulsatora, większość tych przykładów które znalazłem korzysta z dwóch przerwań INT0 i INT1.
Postanowiłem zaoszczędzić jedno przerwanie i tak powstał ten algorytm.


Przebiegi encodera
 1.    if ((((PIND & 4)==4) & ((EICRA & 1) == 1 )) & ((PIND & 2)==0)) 
 2.               {  EICRA &= ~(1 << ISC00); ++licznik; return;}

Po wejściu w przerwanie sprawdzamy piny PD2=1 ( wejście INT0 ) i PD1=0 oraz czy przerwanie EICRA=1 jest ustawione na 1 (reaguj na zbocze narastające) jeżeli tak to, zmień reakcję przerwania na zbocze opadające oraz zwiększamy zmienną licznik o jeden.


Przebiegi encodera
 1.      if ((((PIND & 4)==0) & ((EICRA & 1) == 0 )) & ((PIND & 2)==2)) 
 2.                 {  EICRA |=  (1 << ISC00); ++licznik; return;}

Po wejściu w przerwanie sprawdzamy piny PD2=0 ( wejście INT0 ) i PD1=1 oraz czy przerwanie EICRA=0 jest ustawione na 0 ( reaguj na zbocze opadające ) jeżeli tak to, zmień reakcję przerwania na zbocze narastające oraz zwiększamy zmienną licznik o jeden.


Przebiegi encodera
 1.     if ((((PIND & 4)==4) & ((EICRA & 1) == 1 )) & ((PIND & 2)==2)) 
 2.                    {  EICRA &= ~(1 << ISC00); --licznik; return;}

Po wejściu w przerwanie sprawdzamy piny PD2=1 ( wejście INT0 ) i PD1=1 oraz czy przerwanie EICRA=1 jest ustawione na 1 ( reaguj na zbocze narastające ) jeżeli tak to, zmień reakcję przerwania na zbocze opadające oraz zmniejszamy zmienną licznik o jeden.


Przebiegi encodera
 1.     if ((((PIND & 4)==0) & ((EICRA & 1) == 0 )) & ((PIND & 2)==0)) 
 2.                  {  EICRA |=  (1 << ISC00); --licznik; return;}

Po wejściu w przerwanie sprawdzamy piny PD2=0 ( wejście INT0 ) i PD1=0 oraz czy przerwanie EICRA=0 jest ustawione na 0 ( reaguj na zbocze opadające ) jeżeli tak to, zmień reakcję przerwania na zbocze narastające oraz zmniejszamy zmienną licznik o jeden.

Końcowa wersja czterech najważniejszych lini.
 1. if (   (PIND & _BV(PD2))  &&   (EICRA & _BV(ISC00))  && (!(PIND & _BV(PD1))) )  
 2.                     { EICRA &= ~_BV(ISC00); ++licznik; return;}
 3. if ( (!(PIND & _BV(PD2))) && (!(EICRA & _BV(ISC00))) &&   (PIND & _BV(PD1))  )  
 4.                     { EICRA |=  _BV(ISC00); ++licznik; return;}
 5. if (   (PIND & _BV(PD2))  &&   (EICRA & _BV(ISC00))  &&   (PIND & _BV(PD1))  )  
 6.                     { EICRA &= ~_BV(ISC00); --licznik; return;}
 7. if ( (!(PIND & _BV(PD2))) && (!(EICRA & _BV(ISC00))) && (!(PIND & _BV(PD1))) )  
 8.                     { EICRA |=  _BV(ISC00); --licznik; return;}

Przy tej formie zapisu program jest mniejszy o 156 bajtów.
Tak wykazuje w moim przypadku AvrStudio.


Artykuł jest opublikowany na elektrodzie gdzie można poczytać komentarze.bez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń