Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

0102 /03
04Przedstawiona poniżej procedura skanuje szynę I2C i wyświetla wszsytkie znalezione na szynie urządzenia wyświetlając ich adresy.

W celu zobaczenie efektu skanowanie jest konieczne podłaczenie procesoro przez konwerter do komputera dzięki interfejsowi UART ( RS232 ).
06
070809
 1. void scanI2C(void)
 2. {
 3.       unsigned char i=0;
 4.       unsigned char i2cAddr=0;
 5.       char chhex[5];
 6.       char chhex7[5];
 7.       for(i=1;i<127;i++)
 8.        {
 9.           twi_start();  // start 
 10.           i2cAddr = (i<<1);
 11.           if (twi_adres(i2cAddr)==0) 
 12.             {
 13.                rsPrint("adres > "); 
 14.                itoa ( i2cAddr ,chhex,16);
 15.                itoa ( (i2cAddr>>1) ,chhex7,16);
 16.                if (i2cAddr<=15) rsPrint("hex > 0");
 17.                rsPrint(chhex);  rsPrint("  hax_pdf > ");
 18.                rsPrint(chhex7); rsPrint("  dec > ");
 19.                rsInt(i2cAddr);  rsPrint(" OK > ");
 20.                rsNext;
 21.            }
 22.          twi_stop();
 23.      }
 24. }

Procedury z biblioteki TWI

 1. unsigned char twi_adres(unsigned char address)
 2.       // odpowiedź = 0 urządzenie odpowiedziało
 3.       // odpowiedź = 1 urządzenie nie odpowiada
 4. {
 5.       char twst;
 6.       TWDR = address;
 7.       TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
 8.       while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
 9.       twst = TW_STATUS & 0xF8;
 10.       if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
 11.       return 0;
 12. }
 1. void twi_start(void)
 2. {
 3. TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
 4. while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
 5. }
 1. void twi_stop(void)
 2. {
 3. TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
 4. while ((TWCR & (1 << TWSTO)));
 5. }

rsInt, rsPrint to są moje funkcje wyprowadzające dane przez UART. Wynik mamy z zmiennej klawisz, odpowiednie bity zostaną ustawione na 1. Bit0 odpowiada cyfrze 1, Bit15 odpowiada klawiszowi 16


bez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń