Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

0102 /03
04Obsługa pamięci EEPROM w procesorach Atmel

Poniższe dane w trakcie kompilacji wygenerują pliki które należy wgraniać do procesora.
Jeżeli wgrywamy plik o rozszerzeniu *.elf dane do pamięci eeprom zostaną wgrane
automacznie, natomiast przy wgrywaniu danych do procesora przez plik *.hex musimy
jeszcze wgrać osobno plik o rozszerzeniu *.eep.

Stworzone poniżej dane stanowią fragment większego programu i przechowują dane
startowe dla całego programu.
06
070809

Deklarcja zmiennych
 1. uint8_t eeHEast EEMEM = 07; // godzina wschodu
 2. uint8_t eeMEast EEMEM = 30;
 3. uint8_t eeSEast EEMEM = 00;
 4. uint8_t eeHWest EEMEM = 20; // godzina zachodu
 5. uint8_t eeMWest EEMEM = 00;
 6. uint8_t eeSWest EEMEM = 00;
 7. uint8_t eeHTimSw EEMEM = 00; // czas trwania wchodu / zachodu
 8. uint8_t eeMTimSw EEMEM = 10;
 9. uint8_t eeSTimSw EEMEM = 00;
 10. uint8_t eem2x16 EEMEM = 0; // typ wyświetlacz 2x16 or 4x20
 11. uint8_t eembeep EEMEM = 1; // czy ma być dzwięk
 12. uint8_t eemled EEMEM = 1; // czy mają świecić ledy.
 13. uint8_t eemterminal EEMEM = 0; // czy mają świecić ledy.
 14. uint8_t eemdatetemp EEMEM = 0; // czy mają świecić ledy.
 15. uint8_t eemLcdOffTime EEMEM = 1; // po 5 minutach wyłącz podświetlenie 0=świecenie
 16.                                  // bez ograniaczenia
 17. uint8_t eemLcdOffMax EEMEM = 100; // maksymalne ustawienie to 100 minut
Odczytywanie danych z eepromu
 1. uint8_t h; uint8_t m; uint8_t s; 
 2. h = eeprom_read_byte(&eeHTimSw);
 3. m = eeprom_read_byte(&eeMTimSw);
 4. s = eeprom_read_byte(&eeSTimSw);
Zapisywanie danych do eepromu
 1. eeprom_write_byte(&eeSEast, s);
 2. eeprom_write_byte(&eeMEast, m);
 3. eeprom_write_byte(&eeHEast, h);

Dostęp do pamięci następuje przez bibliotekę #include <avr/eeprom.h> , przez rzutowanie adresu, dlatego używany znaku & przed nazwą zmiennej a w zasadzie adresem w pamięci eeprom.


bez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń